PL | EN
HomeNewsStoryFilesGalleryFAQTeamPresskitContact

Consultations, game testing:
Michał "Schemat" Wierzbicki

Film editing, sounds, testing
Tymoteusz "Smarysz" Krawiec

Lyrics, fanpage
Alicja [Abla] Krawiec

Copywriter
Anna Gałązkiewicz

Full version project progress:
0 %
News & Articles
Loading